Лист №1867 від 14.06.2016

14.06.2016

Від 14.06.2016 № 1867Профільним Комітетам Верховної Ради України

(за списком)

Щодо проекту Закону

реєстр. № 4663


Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує легальних гравців ринку цифрових комунікацій України, звертається до Вас з наступного.

У Верховній Раді України зареєстровано за № 4663 від 13.05.2016 проект Закону України «Про детінізацію ринку азартних ігор та забезпечення доходами бюджету з метою виконання соціальних зобов'язань» (далі – Проект).

Вказаним Проектом, зокрема, частинами третьою та четвертою статті 21 пропонується передбачити, що постачальник послуг хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах якого розміщена онлайн система організації азартних ігор, що надає доступ до азартних ігор з порушенням вимог цього Закону, зобов’язаний на вимогу Уповноваженого органу обмежити доступ з території України до такої онлайн системи організації азартних ігор.

Оператор телекомунікацій зобов’язаний на вимогу Уповноваженого органу обмежити доступ своїх абонентів з території України до ресурсів, через які проводяться азартні ігри з порушенням вимог цього Закону або через які надається доступ до них.

Також, змінами до частини першої статті 39 Закону України «Про телекомунікації» встановлюються зобов’язання до операторів телекомунікацій обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України «Про детінізацію ринку азартних ігор та забезпечення доходами бюджету з метою виконання соціальних зобов’язань».

Вказані положення Проекту суперечать європейському законодавству.

Слід зазначити, що відповідно до статті 9 Основного Закону України – Конституції чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

У свою чергу, статтею 12 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» (від 8 червня 2000 року) передбачено, що якщо надаються інформаційні послуги, які складаються з передачі інформації, що надається одержувачем послуг, всередині мережі зв'язку або надання доступу до мережі зв'язку, держави-члени забезпечують звільнення постачальника послуг від відповідальності за передану інформацію при умові, що постачальник:

a) не є ініціатором передачі;

b) не обирає одержувача передачі; та

c) не обирає чи не змінює інформацію, що міститься в передачі.

2. Акти передачі та забезпечення доступу, про що йдеться в пункті 1, включають в себе автоматичне, проміжкове тимчасове зберігання переданої інформації, оскільки це робиться з єдиною метою - здійснення передачі в мережі зв'язку та передбачає, що інформація не зберігається довше, ніж це необхідно для передачі.

Таким чином, з прийняттям вказаного Проекту виникнуть суперечності з міжнародними правовими документами та рекомендаціями міжнародних організацій, у тому числі, щодо надання законопроектом Уповноваженому органу права приймати без рішення суду власне рішення щодо обмеження доступу абонентів операторів телекомунікацій до ресурсів мережі Інтернет, через які здійснюється розповсюдження інформації, оскільки, Законом України «Про телекомунікації» (стаття 6) гарантовано державою доступ споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг, які необхідні їм для задоволення власних потреб, участі в політичному, економічному та громадському житті.

Враховуючи вищенаведене, вважаємо за доцільне повернути законопроект суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.Голова Ради Асоціації Т. В. Попова